Sax & Piano Duo

Setkání saxofonu a klavíru v jednom komorním tělese lze charakterizovat jako splynutí přítomnosti s minulostí. Saxofon, přestože byl vynalezen ve 40. letech 19. století, začal naplno svůj život žít až téměř o sto let později, a stal se tak jakoby symbolem zrychleně nervního tepu naší doby. Oproti tomu klavír navozuje spíše domácky usedlou a moudrou atmosféru s vůní kávy a kvalitní hudby. Spojením obou zdánlivě protichůdných elementů se můžeme ocitnout ve zcela specifickém světe hudby, který bude umět ironicky polechtat, ale též i konejšivě pohladit.

SAXDUOFOTO_small

Jedněmi z prvních protagonistů této nástrojové hudby je české SAX & PIANO DUO, které se od roku 1995 pravidelně objevuje na české hudební scéně. Oba interpreti, Laura Vlková (klavír) a Roman Fojtíček (saxofon), patří k předním českým koncertním umělcům, jejichž interpretační úhel zobrazuje široké spektrum, a to jak uvnitř souboru tak i mimo něj.

V roce 1995 oba umělci založili netradiční SAX & PIANO DUO, ve kterém přinášejí hudbu jak původní tak i transkribovanou. Příjemným zpestřením jejich koncertů jsou momenty, kdy se duo „rozpadne“ na dva samostatné subjekty a umělci předvádějí svůj nástroj v sólové podobě. Dalším zajímavě dynamickým prvkem v jejich koncertech je tzv. uvádění hostů večera, většinou dalších instrumentalistů nebo zpěváků, se kterými umělci oživují svůj hudební program. Repertoárové spektrum SAX & PIANO DUA je velmi pestré a sahá od skladeb pozdního baroka až k dílům ze závěru 20. století, včetně posledních novinek.

Více zde: www.saxofon.cz